🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ نصب المان لاله های سرخ در میدان شهدا

? این طرح از مصوبات کارگروه زیبا سازی نوروزی بود که با پیگیری خانم حسین پور عضو شورای اسلامی شهر و اداره خدمات و ایمنی شهری به اجرا درآمد.

? سازنده المان: آقای رحیم دفتری
? پیمانکار: شرکت زمرد سبز کویر طبس