🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✍️ نمایشی از دست‌آوردهای حوزه بانوان و بازارچه‌ای از محصولات خانگی محلی طبس

از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۹۷
میدان پلیکان_ محل دائمی پنج‌شنبه بازار

بازدید برای عموم آزاد است

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس