🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ برپایی نمایشگاه طبس شناسی توسط خانه فرهنگ شهرداری طبس

? طبقه همکف عمارت سردرب باغ گلشن

◀️ در این نمایشگاه با تاریخ طبس، اماکن دیدنی و روستاهای طبس آشنا خواهید شد.