🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

#نظافت_پاک_سازی

? پاک سازی امروز سطح شهر توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری طبس از جمله:

پارکینگ پشت باغ گلشن (ضلع جنوبی)
کوچه شهید قاسمی
خیابان بوستان ۷
رودخانه رستم آباد

?استاد
⏰ ۱۸ آبان ۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس