🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نظافت و پاکسازی

#نظافت_پاک_سازی ? پاک سازی امروز سطح شهر توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری طبس از جمله:

پیشگیری و مدیریت بحران

  ❇️ بازدید میدانی #شهردار_طبس و مسئولان و کارشناسان دوایر شهرداری پس از جلسه #مدیریت_بحران شهرداری از نقاط حادثه خیز و معابر مورد نیاز جهت