🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس از کیفیت تولید آسفالت معابر شهری بازدید کرد.

در این بازدید که مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس حضور داشت، درباره مصالح بکارگرفته شده در تولید آسفالت تبادل نظر شد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس