🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نظارت

مهندس بهارستانی شهردار طبس از کیفیت تولید آسفالت معابر شهری بازدید کرد.

تلاش مداوم

مهندس بهارستانی شهردار طبس ضمن بازدید از پروژه بهسازی بلوار شهدا و پنج‌شنبه‌ بازار

انبارها و ذره بین شهردار

مهندس بهارستانی شهردار طبس از انبارهای شهرداری بازدید کرد و به مسیر ورود و خروج کالا نظارت و دستوراتی در راستای بهبود و شفافیت وضعیت

نظارت بر پروژه ها

مهندس بهارستانی شهردار طبس در روند اجرای پروژه یادمان شهدای گمنام بازدید و به صورت روزانه آن را زیر نظر دارد.

گل به پاس بالندگی

آقای حاج حبیب‌الله شیروی از پیشکسوتان خوشنام فرهنگی، گل نرگس حاصل