🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس امشب دوشنبه ۲۴ دی‌ماه ۹۷ از پروژه بهسازی رواقهای بازار مرکزی شهر

در خیابان شهید نواب صفوی بازدید کرد.

در این بازدید که جمعی از کارشناسان و مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس حضور داشتند با اصناف این مسیر گفتگو شد.

کسبه ضمن قدردانی از شهردار طبس برای اجرای پروژه بهسازی رواقهای بازار مرکزی شهر، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس