🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

انتصاب

احمد علیزاده بیرجندی مدیرکل حراست استانداری با حکم معتمدیان استاندار خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری شد.

اهدای عضو

اهـــدای عضــــو ? اهــــدای زندگـــــی ?

مردم قدرشناس

پدر شهید لطفی از اصناف قدیمی خیابان شهید نواب صفوی گفت: بارها گفته ام، حجم کارهای آقای #بهارستانی در یکسال گذشته در شهر طبس، مرا

آسفالت شهری

✅ تصاویری از اجرای عملیات آسفالت در شهرک زیبا شهر خیابان امام موسی الکاظم علیه السلام ۹ و ۱۱