🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بازدید شبانه مهندس بهارستانی شهردار طبس، ساعت ۲۳ روز شنبه ۱۰ آبان ۹۷ از کشتارگاه دام سبک و سنگین

کشتارگاه شهرداری طبس اکنون در قرارداد بهره‌برداری بخش خصوصی است.