🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

پیگیری مطالبات

نشست مهندس بهارستانی شهردار طبس با سرگرد خسروی مدیر طرح و برنامه و امور مالی سپاه انصارالرضا خراسان جنوبی برای پیگیری ثبت بدهی عوارض ساختمانی

تلاش برای توسعه

نشست مهندس بهارستانی شهردار طبس با مهندس حلاج مقدم مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی

تلاش برای توسعه

نشست مهندس بهارستانی شهردار طبس با مهندس نباتی مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی پیرامون کاهش سهم مالیات بر ارزش افزوده

تعامل برای توسعه

نشست صمیمی مهندس بهارستانی شهردار طبس با آقای موسوی مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری خراسان جنوبی

شهرداری و حقوق شهروندی

نشست صمیمی مهندس بهارستانی شهردار طبس با آقای علیزاده بیرجندی مدیرکل حراست استانداری خراسان جنوبی

آسیب های اجتماعی

حضور مهندس بهارستانی شهردار، مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی و آقای حیدرزاده مسئول حراست شهرداری طبس در نشست تخصصی آشنایی با مواد مخدر

نظارت دقیق

بازدید شبانه مهندس بهارستانی شهردار طبس، ساعت ۲۳ روز شنبه ۱۰ آبان ۹۷ از کشتارگاه دام سبک و سنگین