🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس در روند اجرای پروژه یادمان شهدای گمنام بازدید و به صورت روزانه آن را زیر نظر دارد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس