🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس در روند اجرای پروژه یادمان شهدای گمنام بازدید و به صورت روزانه آن را زیر نظر دارد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس