🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✍️ حضور بازرسان استانداری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در شهرداری طبس جهت نظارت بر روند پیاده سازی میز خدمت حضوری و الکترونیکی

طرح میز خدمت در قالب مصوبه حقوق شهروندی ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ و پایان دیماه ۹۷ آخرین مرحله پیاده‌سازی کامل آن بوده که شهرداری طبس در این زمینه به صورت پیش رو عمل کرده است.

بازرسان با مهندس مرتضوی_ رئیس اداره عمران و شهرسازی و جانشین شهردار، آقای حیدر زاده_ مسئول حراست، آقای حقانی_ مدیر اجرای طرح میز خدمت و دبیر کمیته اجرایی و مهندس عصاری_ مسئول امور قراردادهای شهرداری طبس گفتگو کردند.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس