🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

تبریک روز پرستار

حضور و عرض تبریک اعضا شورای اسلامی شهر و روابط عمومی شهرداری در بیمارستان تامین اجتماعی و دارالشفاء حضرت ابوالفضل (ع) به مناسبت روز پرستار

نظارت بر میز خدمت

✍️ حضور بازرسان استانداری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در شهرداری طبس جهت نظارت بر روند پیاده سازی میز خدمت حضوری