🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ نصب تابلو عمارت سردرب باغ گلشن با ذکر نام واقف این باغ به دستور مهندس بهارستانی شهردار طبس

? باغ گلشن مربوط به دوره زند – قاجار است. این اثر در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۵۵ با شمارهٔ ثبت ۱۳۱۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.[۱] این باغ باشکوه یکی از مهم‌ترین باغهای ایرانی به شمار می‌رود.

واقف این باغ میرحسنخان شیبانی حاکم طبس در سال ۱۲۳۴ ه.ج آن را وقف عام کرد.