🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

❇️ بازیدید مهندس #بهارستانی از روند اجرا و بهسازی میدان معلم

✍️روابط عمومی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار