🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

با اتمام کار عمرانی این پروژه آماده بهره برداری است

? میدان خبرنگار که در ورودی شهرک مسکن مهر طبس قرار دارد و نقطه دوربرگدان بلوارهای غدیر، ولایت و امیرالمومنین(ع) می‌باشد، احداث و آماده بهره‌برداری است.