🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

هندس سید علی نقیبی‌زاده فرماندار اسبق طبس؛ شهردار سابق میبد

و عضو نظام‌ مهندسی ساختمان استان یزد پس از بازدید موزه زمین‌شناسی ژئوپارک طبس در دفتر بازدید موزه نظر خود را درج کرد.

? از موزه بسیار زیبا و با ارزش زمین شناسی این شهر (طبس) بازدید داشتیم بسیار عالی بود؛ کسب فیض کردیم و بهره بردیم.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس