🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تعامل از جنس مهندسی

هیئت مدیره و اعضای نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ پنج‌شنبه ۲۸ شهریور ۹۸ و در اولین روز حضور خود در طبس به ساحت حضرت حسین

مهندسان یزدی در طبس

✍️ اعضای نظام مهندسی ساختمان استان یزد از پروژه های عمرانی شهرداری طبس