🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✍️ اعضای نظام مهندسی ساختمان استان یزد از پروژه های عمرانی شهرداری طبس

بازدید و ضمن تحسینِ خدمات مهندس بهارستانی به وی و همکارانش خداقوت گفتند.

? مهندس سید علی نقی زاده فرماندار سابق طبس و از شهرداران خوشنام استان یزد در بازدید از پروژه های عمرانی تاکید کرد: وقتی نگاه همدلانه و همراه با تخصص بین اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار باشد نتیجه آن خدمت شایسته به مردم می شود که نمونه بارز آن در طبس اکنون وجود دارد.

? یادمان شهدای گمنام؛ مجتمع تجاری ستاره؛ بلوار شهدای منا و بلوار شهدا از جمله پروژه های مورد بازدید اعضای نظام مهندسی ساختمان استان یزد در طبس بود.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس