🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✍️ آخرین پست خالی معاونت در استانداری خراسان جنوبی تعیین تکلیف شد.

? سید کمال میرجعفریان به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌جنوبی منصوب شد.

? پیش از این معاونت امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی بر عهده سید مجتبی علوی‌مقدم بود.

♻️ معاونت عمرانی استانداری اردبیل، مدیرکلی راه و شهرسازی استان‌های همدان و سمنان از جمله سوابق مدیریتی میرجعفریان می‌باشد.