🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

گزارش کار 1401/04/07 کارگاه آماده سازی سایت 79 هکتاری :

1.خاکبرداری از خیابان ST72 به حجم 462متر مکعب

2.آبپاشی، غلطک کوبی خیابان ST73 به مقدار 3360 متر مربع

توضیحات:حجم آبپاشی برابر با 40متر مکعب
3.ریپر زنی، رگلاژ و تسطیح خیابان ST74 برابر با 4500 متر مربع
4.تولید 396 عدد جدول سایز 15*35*50

5.کنترل و برداشت نقاط توسط تیم نقشه برداری

6.انجام آزمایش تراکم بستر در خیابان ST72, ST74

1401/04/07

#شهرداری_در_خدمت_مردم

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

 شهرداری طبس در تلگرام
@shahrdaritabas1310

اخبار شهرداری طبس در اینستاگرام

https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310