🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بخشی از گزارش کار تیم عملیاتی آماده سازی سایت ۷۹ هکتاری شهر، به پیمانکاری شهرداری طبس:

1.برداشت خاک نباتی
3.آبپاشی و کوبیدن خیابان
4.تعویض قالب دستگاه بلوک زنی جهت تولید جدول
5.ساخت انبار تجهیزات کارگاه بلوک زنی
6.نقشه برداری
7.ریپر زنی بستر

1401/03/30
#شهرداری_در_خدمت_مردم

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

اخبار شهرداری طبس در تلگرام
@shahrdaritabas1310

اخبار شهرداری طبس در اینستاگرام
https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310