🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

بسیج امکانات و نیروی انسانی شهرداری طبس در راستای کاهش آسیب‌های احتمالی از هفته گذشته آغاز شد و در ۲۴ ساعت قبل به اوج خود رسید.

مهندس بهارستانی شهردار طبس ضمن قدردانی از همکاران خود در عرصه مدیریت بحران شهر، گفت: تلاش خواهیم کرد همشهریان قدرشناس تا پایان باران رحمت الهی اخیر در امنیت و آرامش باشند و برای این منظور تا پایان بارندگی تمام نیروها آماده‌باش هستند.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهری که هم اکنون؛ ساعت ۲۲ در کنار همکاران خود حضور دارد؛ افزود: مقابله با روان‌آبهای شهری از مسیر علمی و اقدامات مهندسی امکان‌پذیر و نیازمند برنامه‌ای بلندمدت است که همراهی همشهریان را می‌طلبد و تلاش خواهیم کرد در سالجاری، معضل آبگرفتگی معابر را تاحد توان کاهش دهیم.

بهارستانی تاکید کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها و شهرسازی غیراصولی موجب بروز وضعیت فعلی آبگرفتگی‌ها می‌باشد که در حال حاضر فقط با اقدامات کوتاه‌مدت و مسکن‌وار امکان پیشگیری است اما در برنامه بهسازی ۹۸ شهرداری قرار دارد.