🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تلاش برای آرامش مردم

نیروهای اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس در معابر عمومی مشغول بازگشایی مسیر روان‌آبها هستند.

تلاش برای آرامش شهر

مهندس بهارستانی شهردار طبس از شب گذشته در کنار نیروهای اداره‌های خدمات و ایمنی شهری و عمران و شهرسازی شهرداری در سطح شهر مشغول خدمات‌رسانی

هشدار جدی

]#هشدار? #هشدار? #هشدار_جدی #منازل_حاشیه_رودخانه_تخلیه_شود

مدیریت بحران مدیران شهری

آقای سید علی هاشمی نایب رئیس شورای اسلامی شهر به خداقوت مهندس بهارستانی شهردار و کارکنان شهرداری طبس آمد و ضمن بررسی وضعیت خدمت رسانی

خداقوت

مهندس بهارستانی شهردار طبس ضمن حضور عملیاتی در شهر به ماموران نیروی انتظامی خداقوت گفت.

مدیریت میدانی بحران

بسیج امکانات و نیروی انسانی شهرداری طبس در راستای کاهش آسیب‌های احتمالی از هفته گذشته آغاز شد و در ۲۴ ساعت قبل به اوج خود