🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?مهندس محمدجواد راستینه رئیس شورای اسلامی شهر طبس و مهندس حسین مرتضوی سرپرست شهرداری طبس

به صورت میدانی از عملیات پاکسازی و رفت و روب بلوار ها و خیابان های منطقه رضوانشهر که با همت و تلاش نیروهای اداره ایمنی و خدمات شهری شهرداری طبس در حال انجام است بازدید و بر روند اجرای کار نظارت و دستورات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان صادر شد.

?در این بازدید میدانی که صبح چهارشنبه 3 شهریورماه ۱۴۰۰ صورت پذیرفت, مهندس تیمور مقدس زاده رئیس اداره ایمنی و خدمات شهری شهرداری طبس نیز حضور داشت

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس