🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پس از شدت گرفتن بارش رحمت الهی مهندس بهارستانی شهردار طبس با آقای ذوالفقارزاده رئیس شورای نهرین وارد گفتگو شد و نسبت به تغییر مسیر موقت آب زائد نهرین اقدام کرد.

این آب که در قسمتی از پارکینگ موتوری شهرداری طبس تجمیع شده، بعد از فروکش کردن باران به مسیر نهرین برخواهد گشت و مورد بهره‌برداری مجدد قرار خواهد گرفت.

بنابر اذعان کارشناسان در صورتی که میزان عظیم آب زائد جاری در نهرین، به روش مذکور مدیریت نمی‌شد، به طور یقین برای معابر شهر و تردد شهروندان مشکل ایجاد می‌کرد.

شهردار طبس از همکاری شورای نهرین برای این تصمیم قدردانی کرد.