🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس امشب چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸

میهمان جشنواره قرآنی مشکات بودند.

آقایان امینی؛ هاشمی و باقری‌زاده اعضای شورای اسلامی شهر در این مراسم به میزبانی جامعه قرآنیان شهرستان در مسجد جامع کبیر حضور داشتند.