🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

فضای سبز شهری

✅ نشاء گل اطلسی در بلوار امام توسط نیروهای فضای سبز اداره خدمات و ایمنی شهری

تعامل اداری واحد خدمات موتوری

✅ جلسه جمع بندی بازدید کارشناسان تعمیرات و آموزش سایت موتوری شهرداری مشهد با شهردار و کارشناسان اداره خدمات و ایمنی شهری

دیدار مدیران شهری با فرهنگیان

✅به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، در ادامه سرکشی از مدارس به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طبس از

مدیران شهری در مشکات

اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس امشب چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸