🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ نشست مدیران بانک صادرات با مهندس بهارستانی شهردار طبس

? در این نشست در خصوص طرح بازسازی رواق های بازار در خیابان خرمشهر و هماهنگی نمای ساختمان شعبه طبس با طرح رواق ها گفتگو و تبادل نظر می شود.