🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

نگاه مسجد محور شهردار

مهندس بهارستانی شهردار طبس در آئین جزء‌خوانی قرآن کریم مسجد بلال مسکن مهر حضور یافت و از محوطه مسجد بازدید و دستوراتی در راستای بهبود

تازه ترین اخبار