🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

انتصاب اولین مدیر کل طبسی در استان

با تدبیر استاندار خراسان جنوبی و طی ابلاغ مهندس محمدصادق معتمدیان؛ اولین مدیرکل طبسی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد.

نگاه مسجد محور شهردار

مهندس بهارستانی شهردار طبس در آئین جزء‌خوانی قرآن کریم مسجد بلال مسکن مهر حضور یافت و از محوطه مسجد بازدید و دستوراتی در راستای بهبود