🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهرداران استان درطبس

شهرداران عضو اولین کارگروه فنی و خدمات شهری شهرداری های استان، شهرهای، ارسک، دیهوک، خضری، سه قلعه، گزیک به همراه مهندس اکبری کارشناس خدمات شهری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی و مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس صبح پنجشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۱ از مجموعه بانوان طبس بازدید کردند.

شهرداران استان در این بازدید ضمن آشنایی با ابعاد فعالیت های مجموعه تفریحی، فرهنگی، ورزشی پارک بانوان شهر طبس از نظریات کارشناسی مهندس اکبری نماینده دفتر امور شهری و شوراهای استان در خصوص نقاط ضعف و قوت مجموعه های پارک بانوان در شهر ها بهره مند شدند.

لازم به توضیح است؛ در کارگروه فنی و خدمات شهری ، مدیران عالی شهری شهرهای استان، ضمن بازدید از ظرفیتها و بیان نقطه نظرات خود درباره حوزه خدمات شهری شهرداری های میزبان راهکارهای افزایش کیفیت و کمیت خدمات دهی شهروندان خود را یمنظور خدمات مطلوب تر با همکاران خود در میان می کذارند.

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس