🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️حضور #بهارستانی شهردار طبس و #مقدس_زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری در مانور امداد و نجات

#رضا_شرقی سرپرست اداره کل راه آهن شرق در حاشیه این همایش گفت : مانور عملیاتی امداد و نجات اطفای حریق با مشارکت #شهرداری_طبس ،اعضای کمیسیون سوانح ، واحد آتش نشانی ، یگان انتظامی مستقر در ایستگاه راه آهن طبس با هدف افزایش آمادگی اداره کل در برابر حوادث احتمالی غیر مترقبه ، تعیین نقاط ضعف و قوت ، سنجش عملکرد نیروهای عملیاتی و کاهش خسارت و مدیریت زمان برگزار گردید.
اجرای این مانور با اطفای حریق در واگنهای قطار و نجات مصدومین گرفتار در سالن ها انجام گرفت.
وهمچنین تجهیزات امداد و نجات #آتش_نشانی_شهرداری را برای شهر حائز اهمیت دانست و در خصوص تعامل #شهرداری با راه آهن ابراز قدردانی نمود.

✍️روابط عمومی شهرداری طبس