🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مار یک و نیم متری توسط نیروهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری طبس در یک منزل مسکونی زنده‌گیری شد.

افراسیابی کارشناس آتش‌نشانی و خدمات ایمنی می‌گوید: از نگهداری لوازم بیهوده در حیاط منزل که موجب رشد موجودات موزی و خطرناک در لابلای آنها می‌شود؛ جدا خودداری کنید.