🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? جناب آقای مهندس حاتمی
مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

باسلام و احترام
?خبر انتصاب یکی از فرزندان کارآمد طبس بعنوان ریاست اداره محیط زیست شهرستان بیرجند؛ موجب افتخار و امتنان شد.

? اعتماد به فرزندان نخبه و مستعد شهرستان طبس و استفاده از کارآمدی و تخصص آنها در انتصابات مدیریتی مرکز استان خراسان جنوبی، همواره بعنوان یک دغدغه و مطالبه مردمی مطرح بوده که جنابعالی در جایگاه یکی از مدیران هوشمند و مدبر و ارشد استان به آن جامه عمل پوشاندید.

? لذا بر خود فرض دانستیم به نمایندگی از مردم شریف و نجیب و قدرشناس طبس از محضر شما برادر عزیز و مدیر موفق و خوشفکر که روزهای خوشِ خدمت و حضورتان در مدیریت اداره حفاظت محیط زیست طبس به یادگار مانده است؛ برای انتصاب آقای دکتر «اکبر گران» صمیمانه قدردانی نماییم.

✍ اعضای شورای اسلامی شهر طبس