🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

تشکر از واحد عمران شهرداری که در اسرع وقت پیگیری و این چاله را سیمان نمودند

.

❇️ پس از اعلام گزارش مبنی بر محل حادثه خیز در خیابان ۱۵ خرداد به روابط عمومی شهرداری طبس ، این محل توسط واحد #عمران شهرداری رفع گردید…

✍️روابط عمومی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار