🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

زنگ مدرسه/بوی ماه مهر

حضور مهندس #بهارستانی در مراسم آغازین سال تحصیلی در مدارس شاهد و هنرستان فنی امام خمینی (ره)

قدردانی همشهریان

تشکر از واحد عمران شهرداری که در اسرع وقت پیگیری و این چاله را سیمان نمودند

آغاز فصل تعلیم و تربیت

در نخستین روز از مهر ماه 98 و آغاز فصل بهار علم و تربیت و سال تحصیلی جدید

عمران شهرداری

رمیم دال شکسته شده توسط شاربین و متولیان آبرسانی باغات

تازه ترین اخبار