🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

شد کشته بمحراب عبادت حیدر / هر دیده بحال مرتضی می گرید

بـا گفتن “قد قتل” ز جبریل امین / در خلد برین خیر نساء می گرید . . .

✅ در عزای امیر مومنان علیه السلام شهر سیاه پوش می شود.

◾️روابط عمومی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار