🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

بخشی از اقدامات روزانه واحد فضای سبز شهری شهرداری طبس

علف زنی و اصلاح درختان گل انار در بلوار روبه روی بنیاد شهید در خیابان معلم،

اصلاح درختان خرزهره در بلوار پروفسور حسابی

وجین علف های هرز در میدان مادر

وجین علف های هرز وسط قلمه های توت و اتمام سیم کشی گلخانه جدید در محل گلخانه ها

نشا گل ناز و درختچه در لچکی کنار میدان شهدا،روبه روی پمپ بنزین بالا،

آبیاری و نظافت پارک های سطح شهر،

بارگیری شاخ و برگ  و علف های هرز از بلوار معلم و پروفسور حسابی

1401/03/30
#شهرداری_در_خدمت_مردم

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

اخبار شهرداری طبس در تلگرام
@shahrdaritabas1310

اخبار شهرداری طبس در اینستاگرام
https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310