🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

❇️ ادامه انجام عملیات شخم و جمع آوری بقایای گیاهی بعد ازآماده سازی زمین توسط نیروهای

فضای سبز در بلوار ها و میادین سطح شهر

?مرتاضی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار