🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#فضای_سبز_شهری ?

ادامه عملیات هرس درختان خرما ،

آماده سازی خاک ( کُلش وهم سطح سازی خاک و از بین بردن علفهای هرز) در بلوار ها وپارک های سطح شهر ؛ توسط نیروهای فضای سبز شهری

? مرتاضی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس