🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅شخم زدن خزانه گلخانه دیهشک برای کاشت گل تابستانی

◀️ اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس

? مهدی گریان

 

تازه ترین اخبار