🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ نشاء گل اطلسی در بلوار امام توسط نیروهای فضای سبز اداره خدمات و ایمنی شهری

? مهدی گریان

 

تازه ترین اخبار