🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

گزارش کار واحد فضای سبزروزسه شنبه مورخ 1401/4/7 به شرح زیر است??

ادامه علف زنی در بلوار غدیر

ادامه اصلاح وهرس درختان زیتون و خرزهره وفنیکس در بلوار پروفسور حسابی

اصلاح 4درخت خرمادربلوارباهنر،و4درخت در بلوار پروفسور صدقی

اصلاح درختان پالم در میدان امام،درخت توت در خیابان بهشتی جنوبی ،وقطع درخت خرمای خشک در خیابان شهدای معلم 5وقطع شاخه های خشک درختان نارنج در بلوار معلم

بارگیری شاخ و برگ های پالم،درخت توت،وپاکسازی پارک  کنار مسجد جامع دیهشک،وبلوار پروفسور صدقی

بارگیری شاخ و برگ های خرما در بلوار باهنر ،خیابان شهدای معلم 5

ادامه خاک ریزی در پارک خندق

نظافت و آبیاری پارک خندق

نظافت پارک های سطح شهر

همکاری با واحد عمران جهت لک گیری آسفالت

انجام کار خدماتی در فرودگاه

آبیاری و وجین علف های هرز در محل گلخانه ها

نظافت و آبیاری میدان معلم

نظافت پارک شهدای گمنام و آبیاری درختان سکوهای بالا
1401/04/07

#شهرداری_در_خدمت_مردم

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

 شهرداری در تلگرام
@shahrdaritabas1310

 شهرداری در اینستاگرام

https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310