🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

گزارش عملکرد نیروهای واحد فضای سبز شهرداری طبس

ادامه علف زنی در بلوار غدیر

وجین علف های هرز در میدان پلیکان ومادر و نظافت پارک سجاد در پهن کوچه

کندن خرزهره های خشک از بلوار عباسپور

ادامه خاک ریزی در پارک خندق

نظافت پارک های سطح شهر

آبیاری پارک شهدای گمنام وبلوار معلم

نظافت پارک شهدا وسکوهای بالا

نظافت وابیاری پارک کودک

نظافت وابیاری میدان امام ،پارک تراب زاده،

اصلاح درخت اوکالیپتوس در کوثر3

آبیاری بلوار مطهری وصدوقی

وجین علف های هرز در گلخانه ها

نظافت و آبیاری میدان معلم

آبیاری بلوار امام

بارگیری شاخ و برگ از سطح شهر وایرانیت ونبشی از انبار شماره 4شهرداری برای گلخانه‌ها

باغ:گلشن:
جاروکردن راهروها ونظاف دستشویها وقفس پلیکانهاومرغابیها.پاب نمای جلو باغ       

 چمن زنی وهرس گلهای رز  و وجین علفهای هرز دور گلهای رز وگلکاری های دور آن

 ورسیدگی به پلیکانها ومرغابیها

1401/04/04
#شهرداری_در_خدمت_مردم

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

 شهرداری طبس در تلگرام
@shahrdaritabas1310

اخبار شهرداری طبس در اینستاگرام

https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310