🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

واحد_HSE

بخشی از گزارش عملکرد واحد ایمنی و بهداشت شهرداری طبس

فضای سبز شهری

گزارش عملکرد نیروهای واحد فضای سبز شهرداری طبس

خدمات شهری

بخشی از زحمات و تلاشهای نیروهای واحد خدمات شهری شهرداری طبس در راستای نظافت و پاکیزگی شهر

برنامه زمان بندی جمع آوری زباله در شهر طبس

#زمان_بندی_جمع_آوری_زباله#روز_های_فرد برنامه زمانبندی جمع آوری زباله در مناطق مختلف شهر در محدوده زمانی روزهای فرد: یکشنبه سه شنبه و پنجشنبه در تصویر فوق و نمایش