🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بخشی از تلاش ها و زحمات نیروهای واحد فضای سبز شهری شهرداری طبس در راستای حفظ و حراست از فضای سبز باغ شهر بزرگ ایران طبس گلشن

1401/03/29

#شهرداریدرخدمت_مردم

✍ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

اخبار شهرداری طبس در تلگرام
@shahrdaritabas1310

اخبار شهرداری طبس در اینستاگرام
https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310