🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?بخشی از تلاش کارکنان پرتلاش واحد فضای سبز شهرداری طبس در توسعه و نگهداری فضای سبز شهر،

?ادامه توسعه گلخانه شهرداری، آبیاری روزانه فضای سبز، هرس درختان خطرساز و تعویض خاک باغچه ها بخش کوچکی از تلاش همکاران است

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس