🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

خدمات شهری

#خدمات_شهری تلاش خستگی ناپذیر نیروهای واحد خدمات شهری شهرداری طبس در دومین هفته از پویش هفتگی شهر پاک در منطقه شهرک زیباشهر

فضای سبز شهری

?بخشی از تلاش کارکنان پرتلاش واحد فضای سبز شهرداری طبس در توسعه و نگهداری فضای سبز شهر،

عمران شهری

تلاش بی وقفه کارکنان واحد عمران شهرداری طبس در نگهداری و توسعه مباحث عمرانی شهری

آتش نشانی شهری

اطفاء حریق یک دستگاه لودر توسط تلاشگران واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری طبس