🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

زیباسازی فضای سبز شهری طبس با تلاش نیروهای خدمتگزار در حال انجام است

قلمه زدن گل در گلخانه شماره ۲ شهرداری

وجین علفهای هرز گلخانه شماره ۲

کاشت گل در پارک واعظ ۲۰

هرس درختان نخل بلوار امام خمینی رحمة الله

================
☎️سامانه تلفنی
۱۳۷
۰۵۶۳۲۸۳۰۱۳۷
٠۵۶۳۲۸۲۵٠٠٠
سایت شهرداری
tabas.ir
اینستاگرام
http://instagram.com/shahrdari.tabas
تلگرام
@tabasgolshan1310

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس

1400/10/21